Surya Namaskar

Kurmasana

Hanumanasana

Pinchamayurasana

Virabhadrasana

על האסנה

אסנה הוא השלב הראשון בתרגול היוגה. הוא מלווה אותנו עד השלב העליון והנעלה ביותר. המושלמות באסנה, עפ"י פטנג'אלי, יוצרת מצב של התעלות מעל צמדי הניגודים. האסנה מאפשרת לנו לחזק ולהגמיש את הגוף, ולהפוך אותו לבריא וחיוני יותר. היא מאפשרת את הנעת הפראנה בדומה למיכל בו מים מצטברים על פי צורתו. כך גם הפראנה תצטבר בהתאם לתנוחת גופנו.

האסנה היא אחד הכלים החזקים והבסיסיים שבאמצעותם ניתן לחוות שינוי עמוק, שהוא מעבר לשחרור מכאבים וממגבלות פיזיים. כאשר האסנה מבוצעת במודעות ובקשב ובנשימה מלאה, היא מפרקת מועקות נפשיות, ומחסומים מנטליים. היא מאפשרת פיתוח הבחנה מבדלת, ריכוז וצלילות בתודעה, שהם מאבני היסוד של התרגול היוגי.

עמוד זה מציג מספר תנוחות יוגה -- אסנות -- בהיבטים מגוונים. בכל תנוחה יש הסבר על הרקע של התנוחה, וסרטון וידאו המדגים אותה תוך הסברים לגבי הדרך הנכונה לתרגל אותה.