top of page

היוגה שלנו

היוגה היא מסורת עתיקה שמקורה בהודו, הכוללת שיטות וטכניקות מגוונות המובילות את המתרגל למצב רוחני נעלה.

רבים הם הנתיבים היוגיים. מן המוכרים והידועים הם קארמה יוגה, בהקטי יוגה, מנטרה יוגה, האטה יוגה וראג'ה יוגה.

הנתיב הנלמד בסטודיו הוא האטה - ראג'ה יוגה.

רוב שיטות היוגה שאומצו במערב הן נגזרות של ההאטה יוגה.

 

ההאטה יוגה

ההאטה יוגה משתמשת בגוף הפיזי בתור שדה הפעולה, בתור המקדש בו הריטואל היוגי מתבצע. המטרה של תרגול זה היא ליצור שינוי בכל שכבות ההוויה של האדם בעיקר על ידי זיכוך הגוף האנרגטי, איזונו ושחרורו מחסימות. בהאטה יוגה מתרגלים אסנות (תנוחות יוגיות) המחזקות, מגמישות ומשחררות ממגבלות הגוף; מתרגלים פראנאיאמה (נשימה) המזככת ומתעלת בעזרת שימוש בבנדהות ומודרות את זרימתה של האנרגיה; ודהייאנה (מדיטציה). מכלול פעילויות אלה תורם ומקדם את השקטת התודעה ויוצר שלוה ושיויון נפש.

ההאטה יוגה, מזוהה היום בעיקר עם תנוחות פיזיות וטכניקות הרפיה, שהדגש שלהן הוא כושר גופני ובריאות כללית והמוקד שלהן הוא השכבה החיצונית של ההוויה שלנו. אולם, למעשה זוהי דרך אינטגרטיבית וכוללנית המשתמשת בגוף ככלי למען השגת שינוי כוללני, והמוקד שלה הוא פנימיותו של האדם.

במושג "האטה" טמונות הרבה מהמשמעויות של התרגול:

משמעות המילה האטה היא "מלא כוח" (forceful). מילה זו מבטאת את אופי האימון שהוא תובעני וחזק. אין הכוונה שהאימון נעשה בצורה כוחנית אלא שהוא אימון מאתגר היוצר עוצמות ומשחרר בהדרגה מהמגבלות של הגוף הפיזי.

 

המתרגל הופך מודע יותר ומבטו מתעדן, הוא לומד לעבוד עם האנרגיות הזורמות בגוף, בפרט ה"הא" וה"טהא", המסמלות את השמש והירח בהתאמה, את הזכרי והנקבי, השאיפה והנשיפה ואת כל צמדי הניגודים למיניהם, על מנת להגיע לאיזון.

 

התרגול היוגי נחשב כאלכימי – כשם שהאלכימאי שואף להפוך מתכת פשוטה לזהב כך היוגי מתמיר את גופו למצב טהור יותר.

 

בגרהנדה סמהיטה כתוב:

Like an unbaked urn left in water the bodily vessel is soon decayed, but baked well and hardened in the fire of yoga the vessel becomes purifying and enduring.(1.8)

הראג'ה יוגה

הראג'ה יוגה היא שיא התהליך, היוגה המלכותית, המצב בו המתרגל מולך על חושיו ושולט בתנודות מחשבתו. השיא הזה נחווה בדרגות שונות לאורך התרגול, ברגעי החסד של שקט ושלווה הנחווים באימון.

 

האטה-ראג'ה יוגה

בטקסט החשוב של ההאטה יוגה מהמאה 15, ההאטה יוגה פרדיפיקה (Hatha Yoga Pradipika), מתוארת ההאטה יוגה כגרם המדרגות המוביל אל הראג'ה יוגה. נאמר כי אין ראג'ה יוגה ללא האטה יוגה וההיפך. בתרגול היוגה הכוללני היוגי נע מתרגול גופו לעבודה פנימית יותר, מהגוף אל ההיבטים הרגשיים והמנטלים ומהגס אל המעודן.

בהאטה יוגה פרדיפיקה אומר לנו יוגי סוואטמראמה:

There are many who are hatha Yogis without the knowledge of raja yoga. I think them to be simply practitioners who do not get the fruit of their efforts. (4;79)

 

השילוב בין השניים מאפשר תרגול שהוא שלם ומתייחס להוויתו של האדם במלואה, גופו ותודעתו על מנת לחוות את העצמי שלו.

bottom of page