top of page
פוסטים אחרונים
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.

מורה-תלמיד במסורת היוגית

בקאטה אופנישד מסופר על אדם שעיניו מכוסות , הוא אבוד הרחק מביתו, מישהו מסיר את הכיסוי מעיניו ומפנה אותו בכיוון הנכון על מנת שיוכל להגיע בחזרה לביתו.

הנמשל של סיפור זה הוא הקשר עם המורה. היוגה תופסת את האדם כאבוד בעולם החומר, אבוד בהיבט הרוחני, מנותק ומרוחק מביתו, מעצמו. אם התמזל מזלו, פוגש האדם מישהו, מורה, המאיר בפנס את הדרך הנכונה חזרה הביתה, מכוון אותו ומעלה אותו על המסלול הנכון.

המורה מלמד את התבונה המועברת בכתבים, מדריך את התלמיד בהתפתחותו המוסרית והרוחנית ומנחה אותו בתרגולים הרוחניים, שעליו לבצע על מנת לפתח מודעות עצמית ולבוא במגע עם העצמי.

היוגה, מייחסת חשיבות רבה למסורה הזו של מורה ותלמיד ("גורו-שישייה פרמפרה").

המילה גורו מחולקת לשתי הברות: ההברה "גו" מסמלת את החושך, וההברה "רו" מסמלת את האור. תפקידו של הגורו הוא להאיר את החושך בו נתון התלמיד, הכמה לידע ולאור. התלמיד מחויב לעבוד קשה, להשקיע מאמץ כן, וזמן רב, על מנת להתקדם בדרך הרוחנית.

גורו אינו מורה רגיל המלמד תוכן עיוני, אלא אדם שחווה את העצמי שלו, ומכוון את התלמיד המעוניין גם הוא בחיפוש האמת ומעלה אותו על המסלול הרוחני.

זכות גדולה היא למצוא מורה כזה, ולהיות תלמיד הראוי להוראה הזו.

כתלמידי יוגה במערב, לרובינו אין גורו אישי, אבל זכינו במורים גדולים אשר תרמו להעברת הידע היוגי בעידן הנוכחי ומהווים השראה לאין-ספור תלמידים. בנוסף, הטקסטים הרבים הדנים ביוגה ובשאלות המהותיות במסע הרוחני מהווים גם הם מגדלור בהתלבטויות ובסערות הפנימיות שבנפשו של מחפש הדרך.

בין הטקסטים החשובים הרבים המלווים אותי בחיי, המרכזיים הם: היוגה סוטרות של פטאנג'לי, הבהגווד גיטה וההאטה יוגה פרדיפיקה. אלה בעבורי מהווים מעין גורו.

מקובל לשנן מנטרות לפני תחילת הלמידה והתרגול. לרב המנטרות משוננות יחד על ידי המורה והתלמיד. שתי המנטרות המובאות כאן, הינן מהמוכרות ביותר ושינון שלהן יקרבו אתכם אל עבר המורה הפנימי שלכם.

שנטי מנטרה

אום! הלוואי ויהיה מרוצה משנינו, יהנה מאיתנו.

הלוואי שנפעל יחדיו בעוצמה

הלוואי ויהיה לימודנו המשותף מאיר עיניים

ושלא נהיה עוינים האחד את השני

אום שלווה, שלווה, שלווה

Om saha nav avatu | saha nau bhunaktu

| saha viryam karavavahai

| tejasvi navadhitam astu ma vidvishavahai

|| Om shanti shanti shanti ||

גורו ונדנם

המורה הוא האל ברהמא, הוא האל וישנו והאל מהשוורה (שיווה);

הוא הברהמן העליון המתגלה לנגד העיניים;

למורה הנעלה הזה - קידה.

  1. GururBrahma GururVishnu GururDevo Maheshwaraha

  2. Guru Saakshaat ParaBrahma Tasmai Sri Gurave Namaha


bottom of page