top of page
פוסטים אחרונים
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.

מחקר חדש: לתרגול יוגה השפעה נוגדת דיכאון וחרדה


מחקר חדש מאשר את תחושות הרווחה הנפשית המוכרות היטב למתרגלי היוגה. החוקרים מצאו שהשפעת התרגול על המוח דומה לזו שמיועדות לחולל תרופות מודרניות נוגדות דיכאון וחרדה. רבים מבין מתרגלי היוגה מודעים היטב להשפעת התרגול על הבריאות הגופנית והנפשית. עתה נראה כי הפופולריות הגוברת של היוגה גוררת בעקבותיה עניין רב גם בקרב חוקרים, העורכים לאחרונה מחקרים שונים המנסים לבחון אם קיים בסיס מדעי לתחושות המתרגלים.מחקר מסוג זה, הבוחן את השפעת היוגה על הדיכאון, נערך לאחרונה בביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בוסטון.

ממצאיו פורסמו בהרחבה בעיתונות המקצועית ובטלגרף הבריטי. ממסקנותיו עולה, כי תרגול יוגה שלוש פעמים בשבוע מוריד את רמות הדיכאון ומסייע בריפויו. החוקרים ייחסו את השיפור במצב החולים לעליית רמות ה-GABA במוח, מוליך עצבי מעכב שרבות מבין התרופות נוגדות החרדה והדיכאון מבוססות על העלאת שיעוריו במוח. החוקרים מצאו כי רמות ה-GABA היו גבוהות במידה משמעותית בקרב מתרגלי היוגה, מאשר אצל מי שתרגלו פעילות גופנית "רגילה" בעלת רמת מאמץ דומה, כגון הליכה.

החוקרים, עקבו במשך 12 שבועות אחר שתי קבוצות נבדקים בריאים. קבוצה אחת תרגלה יוגה ואילו השנייה בילתה את זמן מקביל בהליכה. מוחות הנבדקים נסרקו לפני ואחרי האימון, כדי לבדוק את רמות ה-GABA. כמו כן, הנבדקים נשאלו לגבי תחושת הרווחה הפסיכולוגית שלהם. לאורך המחקר, קבוצת מתרגלי היוגה דיווחה על רמות נמוכות של חרדה יחסית לקבוצת "ההולכים", ועל שיפור במצב רוחם. כמו כן, נמצאה עלייה ברמות ה-GABA בעקבות האימון. המלצות המחקר היו להמשיך ולבדוק את יעילותה של היוגה בטיפול במחלות נפש נוספות.

אך מתרגלי יוגה אינם זקוקים למחקרים על מנת להשתכנע בהשפעות התרגול, ואינם מתרגלים על מנת להימנע מדיכאון. רבים מהם חווים את השיפור בכל רובדי התפקוד, מהפיזי ועד הרוחני.

bottom of page