top of page

प्रानायाम

פראנאיאמה (נשימה)

אחד ההיבטים המרכזיים והמוקדמים ביותר ביוגה הוא תרגול הנשימה.

תרגול הנשימה היוגית נקרא פראנאיאמה בסנסקריט, השפה ההודית העתיקה של הכתבים היוגים. מטרתה היא הרחבה וריסון הפראנה - אנרגיית החיים. היוגים מאמינים כי מניפולציה של הנשימה תשפיע על כל התהליכים האנרגטיים העומדים בבסיס תפקודו של האדם, תזכך את ערוצי האנרגיה בגופו באמצעות חום שהיא יוצרת ותביא לשינוי מהותי והשקטה של התודעה.

 

חשיבותה של הנשימה היוגית מומחשת על ידי האמונה הרווחת במסורת ההודית, הגורסת כי האדם בא לעולם כאשר חייו קצובים מראש, לא במספר שנים, אלא, במספר הנשימות שלרשותו. על כן, באמצעות תרגול הנשימה, הארכתה והחזקתה, "חוסך" המתרגל בנשימות ומאריך את חייו. כמו כן, הבחינו היוגים כי חיות הנושמות באופן טבעי בקצב איטי, מאריכות חיים יותר מחיות הנושמות מהר.

 

היוגי מתרגל נשימה איטית וארוכה, תוך הפסקת הנשימה בין השאיפה לנשיפה ובין הנשיפה לשאיפה. בכך הוא מנצל את "מכסת נשימותיו" באופן יעיל יותר, וזוכה לא רק בבריאות טובה יותר ורוגע, אלא גם באריכות חיים.

למעשה – אין  צורך להרחיק עד הודו: כשאנו מביטים על עצמנו, אנו מגלים כי קצב ואיכות הנשימה מהווים סימנים בולטים למצבנו הנפשי והמנטלי. כאשר אנו רגועים ושלווים הנשימה רגועה, שלווה ומלאה יותר. לעומת זאת, כאשר אנו מפוחדים נשימתנו נעתקת.

 

כאשר אנו כועסים היא נעשית לא סדירה. כאשר אנו במתח או מתאמצים היא נעשית מהירה וכאשר אנו חשים הקלה אנו נאנחים אנחת רווחה. כיון שהנשימה מושפעת ומבטאת את מצבנו הרגשי, ניתן להניח כי גם ההיפך הוא הנכון. באמצעות הנשימה אנחנו יכולים לשלוט ולהשפיע על מצבנו הרגשי.

 

היוגים מאמינים כי המיינד (הכרה) והפראנה נעים יחד בגוף ולכן שליטה בפראנה, באמצעות הנשימה, תאפשר שליטה במיינד וההיפך. הפראנאימה, הרחבת וריסון הפראנה באמצעות הנשימה או הפסקתה, עומדים בבסיס היכולת של היוגי להגיע למצבי תודעה עליונים.

היוגים המליצו על קצב נשימה מומלץ ביחס של 2:1 בין הנשיפה לשאיפה. מסתבר שהיוגים הבינו מה היא טכניקת הנשימה האופטימלית מבחינת הלב. הלב נוטה לפעום לאט יותר בנשיפה לכן, נשימה ביחס זה, אם היא מבוצעת באופן נינוח, מאיטה את קצב פעימות הלב, יוצרת חוויה של רוגע וממתנת לחצים.

 

ביוגה מתרגלים מגוון תרגילי נשימה שההיבט החשוב ביותר בהם הוא עצירת הנשימה. אם עצירה זו נעשית ללא מאמץ היא תורמת להרגעת ומיקוד התודעה.

 

תרגול הנשימה היוגית מיטיב מאד וחשוב גם לאנשים שאינם מתרגלי יוגה מנוסים, במיוחד לאור העובדה המפתיעה שמעטים מאוד הם האנשים הנושמים  באופן נכון - נשימה סרעפתית מלאה, ארוכה ויעילה. הנשימה המלאה ידועה כבעלת ערך ריפוי, היא מחזקת את מערכת החיסון ומהוה כלי מהותי בשינוי המצב הרגשי והמנטלי.

חבר, אל תחפש פרחים, יש בתוכך גן לוטוסים קסומים, שב על אלף עלעלים וצפה ביופי של האינסוף... אלוהים? הוא נמצא רק בנשימה האמיתית
 
קאביר
סמל תנוחת דהייאנה

ध्यान​

דהייאנה (מדיטציה)

סמל תנוחת פראנאימה

प्रानायाम

פראנאיאמה (נשימה)

סמל תנוחת האסנה

आसन​

אסנה (תנוחה)

bottom of page